معرفی شرکا و مدیران - شرکای موسسه

در حال حاضر موسسه بيات رايان داراي سه شريك و سه مدیر ارشد و مجموعا" 78 نفر پرسنل تمام وقت مي باشد. از پرسنل حرفه ای شرکت که بعنوان غیر شریک در استخدام تمام وقت موسسه میباشند تعداد 9 نفر از آنان بعنوان حسابدار رسمی پذیرفته شده اند .

شركاي مؤسسه

در حال حاضر شركاي موسسه عبارتند از: ابوالقاسم مرآتي، عبدالحسين رهبري و امير حسين ظهرابي.

الف- ابوالقاسم مرآتي (شریک)
فارغ التحصيل در رشته رياضي از انگلستان و عضو انجمن حسابداران خبره انگليس و جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشد. نامبرده دوره كارآموزي خود را در شركت حسابرسي KPMG در شهر ليدز به پايان رسانيده و بعد از مراجعت به ايران و اشتغال در وزارت امور اقتصادي و دارائي پس از خدمت در سمت مدير كل ماليات بر شركتها و ارث و مشاور وزير، در سال 1362 وارد حرفه حسابرسي شده و تاكنون بطور تمام وقت در اين حرفه اشتغال داشته است.

ب- عبدالحسين رهبري (شریک و رئیس هیئت مدیره )
فارغ التحصيل از دانشكده حسابداری شركت نفت و عضو انجمن حسابداران خبره ايران ، عضو جامعه حسابداران رسمي و انجمن حسابرسان داخلی ايران مي باشد. نامبرده دوره كارآموزي و فعاليت حرفه اي خود را در طي سالهاي 1353 لغايت 1356 در موسسه حسابرسي پیت مارویک میچل ( که بعدا" به موسسه KPMG تغییر نام یافت ) تكميل نموده و از سال 1356 تاكنون بطور تمام وقت در حرفه حسابرسي و مشاوره مديريت فعاليت داشته است.

پ- امير حسين ظهرابي (شریک)
دانشجوي دكتراي حسابداري در دانشگاه علامه طباطبائي، فوق ليسانس حسابداري از دانشگاه تهران و ليسانس حسابداري از دانشكده مالي صنعت نفت و نيز عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و انجمن حسابداران خبره ايران مي باشد. نامبرده فعاليت حرفه اي خود را در طي سالهاي 1376 لغايت 1383 درموسسه حسابرسي آگاهان و همكاران (نماينده موسسه حسابرسي بين المللي PwC) و از سال 1383 تاكنون در موسسه بیات رایان بطور تمام وقت در حرفه حسابرسي و مشاوره مالياتي فعاليت داشته است.