​​ IFRS خدمات حسابرسی

موسسه بیات رایان بواسطه سابقه عضویت در موسسه بین المللی کی پی ام جی(یکی از چهار موسسه بزرگ حسابرسی دنیا) به بسیاری از شرکت های بین المللی فعال در ایران در زمینه های مختلف از جمله حسابرسی صورت های مالی و یا گزارشات مالی تهیه شده بر مبنای IFRS و تهیه صورت های مالی بر این اساس ، خدمات ارائه نموده است. لذا در اینمورد موسسه دارای تجربیات عملی طولانی مدتی میباشد.