معرفی شرکا و معرفی شرکا و مدیران - ترکیب پرسنل موسسه


تركيب شركا ء و پرسنل مؤسسه به شرح زير مي باشد:
Breadcrumbs Image


ترکیب پرسنل حرفه ای موسسه در پایان سال 1399 بر اساس مدرک تحصیلی بشرح زیر بوده است :
Breadcrumbs Image

میانگین سوابق حرفه ای مدیران ارشد موسسه 20 سال ، مدیران 12 سال و سرپرستان ارشد بیش از 10 سال میباشد . لازم به توضیح است که در حال حاضر 7 نفر از کارکنان این موسسه دانشجوی ACCA نیز میباشند .